Σελίδα 1 από 1

ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ

Δημοσιεύτηκε: Σάβ 20 Ιαν 2018, 09:49
από promitheas14
ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ
ὥστε νά δικαιολογήσης τίς πολιτικές σου σκοπιμότητες καί τίς ἰδεολογικές σου ἐπιλογές,
ὥστε νά ἀποδυναμώσης τήν ἰσχύ τῶν ἐπιχειρημάτων καί τῆς συλλογιστικῆς μου,
ὥστε νά μέ θέσης σέ θέση ἄμυνας,
ὥστε νά μέ κάνης νά ἀμφιβάλλω ποιός εἶμαι καί τί κουβανεῖ τό συλλογικό μου ἀσυνείδητο,
ἐπειδή ἐσύ ἔχεις ξεχάσει ποιός εἶσαι, ἀπό ποῦ ἔρχεσαι, ποιός εἶναι ὁ πολιτισμός σου,
ἐπειδή τό μόνο πού ξέρεις καί καταλαβαίνεις εἶναι ἡ ἰδεολογία σου,
ἐπιχειρεῖς νά μέ κάνης νά λησμονήσω ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας μου,
ἐπιχειρεῖς νά ἀκρωτηριάσης τήν ἱστορική μου ὁλότητα καί συνέχεια,
καί νά τήν παραδώσης σέ λαούς πού παραδέχονται ὅτι δέν τούς ἀνήκει.
Ἐπιχειρεῖς νά βαφτίσης κάποιους μέ τό ὄνομά μου, ὄνομα πού ἕλκω ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων,
ἐπιχειρεῖς νά νομιμοποιήσης τό «λάθος» πού ἔκαναν οἱ ἰδεολογικοί σου σύντροφοι πρίν ἀπό ἑβδομῆντα χρόνια.
Δέν σκέφθηκες ὅτι κάνοντας αὐτό φτύνεις πάνω στούς τάφους ἐκείνων πού σκοτώθηκαν γιά νά ἐλευθερώσουν τό κομμάτι τῆς γῆς, τῆς ὁποίας θέλεις νά πουλήσης τό ὄνομα;
Φτύνεις στήν μνήμη ἐκείνων πού ἀγωνίστηκαν νά διατηρήσουν ἀκέραια τά κομμάτια τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν βαρβαρότητα τῶν σφετεριστῶν καί τῶν ἐπιδρομέων.
Κι ἔρχεσαι τώρα νά πάρης τό μέρος τους!
Νά δικαιώσης τό ἄδικο, νά διαγράψης τήν ἱστορική ἀλήθεια καί νά ξαναγράψης τήν ἱστορία ἀρχίζοντας ἀπό τό μηδέν.
Ὅπως ὅταν κάνεις format.
Γιατί τό κάνεις αὐτό;
Τί ἀπεργάζεσαι;
Μέ τίνος τό μέρος εἶσαι;
Ποιός σοῦ ἔδωσε τέτοια ἐξουσιοδότηση, ὅταν σοῦ παραχώρησα πληρεξουσιότητα νά μέ ἀντιπροσωπεύης;
Σέ πλήρωσε κάποιος;
Κι ἔρχεσαι ἐσύ, πού τάσσεσαι μέ τό μέρος τῆς βαρβαρότητας καί τῆς ἀνομίας,
νά μοῦ βάλης τήν ταμπέλα τοῦ ἐθνικιστῆ,
ἐπειδή ἐξακολουθῶ νά θυμᾶμαι,
ἐπειδή ἐξακολουθῶ νά ἀντιστέκομαι στήν ἀδικία,
ἐπειδή δέν ξεπουλάω τό παρελθόν καί τό παρόν μου,
ἐπειδή δέν παζαρεύω τήν ὀντότητά μου.
Γνωρίζω ποιός εἶσαι.
Θυμᾶμαι τί μοῦ ’κανες τό 2015.
Θυμᾶμαι πῶς μέ ἐξαπάτησες.
Δέν σέ ἐμπιστευόμαι.
Γνώριζε ὅτι θά μέ βρῆς ἀπέναντί σου σ’ αὐτά πού πᾶς νά κάνης.
Εἶμαι ἐδῶ γιά νά ὑπερασπίζω τό δίκαιο, νά ὑπερασπίζω ἀξίες, νά τάσσομαι μέ τήν ἀλήθεια.
Θά εἶμαι καί μετά ἀπό σένα.
Θά εἶμαι καί ὅταν ἡ ἱστορία θά σέ θυμᾶται μόνο ὡς βιαστή της.

Γιῶργος Παπουτσῆς
20.1.2018

Re: ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ

Δημοσιεύτηκε: Σάβ 20 Ιαν 2018, 16:30
από ArELa
:urock: :respect: :worship: