H πρώτη επιγραφή σε ΓΓΒ΄

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
TEUTAMOS
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Δημοσιεύσεις: 1697
Εγγραφή: Σάβ 21 Απρ 2007, 20:35

H πρώτη επιγραφή σε ΓΓΒ΄

Δημοσίευση από TEUTAMOS » Κυρ 13 Μαρ 2011, 00:48

Η πρώτη επιγραφή σε επιβεβαιωμένη ελληνική γλώσσα δεν είναι βέβαια οι πινακίδες ΓΓΒ΄της Πύλου ή της Κνωσσού ή αλλαχού του 14ου - 13ου αι. π.Χ., αλλά ένα πέντε εκατοστών βότσαλον (OL Zh 1) ευρεθέν εν έτει 1994 σε ιδιωτική οικία εις την Καυκανιά, επτά χιλιόμετρα έξω από την Ολυμπία. Το βότσαλον φέρει από την μίαν όψιν επιγραφήν με τρεις λέξεις, ενώ από την άλλην όψιν έναν διπλούν πέλεκυν με δυο σύμβολα ΓΓΒ΄. Χρονολογείται περί τα μέσα του 17ου αι. π.Χ (υψηλή χρονολόγησις) ή περί τα μέσα του 16ου αι. π.Χ (χαμηλή χρονολόγησις). Είναι δηλαδή σύγκαιρον με τον ταφικό κύκλον Α΄.

http://1.bp.blogspot.com/_a_qIRGD3pJ0/T ... pebble.jpg

Εκ των λέξεων πάνω στο βότσαλο με ασφάλειαν αναγιγνώσκεται το κύριον όνομα Κa - ro - qo (Χάρωψ). Το κύριον όνομα Χάρωψ (γεν. -οπος) αναφέρεται εις την Ιλιάδα εις το Λ 426. Ο Χάρωψ, που σκοτώθηκε εις την Τροίαν από το χέρι του Οδυσσέως, ήτο υιός του Τρωός Ιππάσου και της Νύμφης Ωκυρρόης. Το άλλο παρόμοιον κύριον όνομα εις την Ιλιάδα (Β 672), με το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται, είναι το Χάροπος (γεν. -οιο). Το ότι πρόκειται για το πρώτον όνομα συνάγεται από το ίδιο το όνομα που είναι εις την επιγραφήν σε γενική ka-ro-qo, δηλαδή Χάροπ-ος. Αν ήτο το δεύτερον, θα ήτο η γενική του ka-ro-qo-jo, δηλαδή Χαρόπ-οιο.
Για τις άλλες δυο λέξεις της επιγραφής δεν είμεθα βέβαιοι τί δηλώνουν. Η δεύτερη εις την σειράν απ' ό,τι βλέπω το διαβάζω ως δα, δηλαδή ίσως να πρόκειται για την γνωστήν από τις υστερότερες πινακίδες συντομογραφίαν του "επιστάτης". Πιθανόν ο Χάρωψ να ήτο επιστάτης κάποιας καλλιέργειας, αλλα δεν αποκλείεται απλά να δηλώνεται και η ιδιότης του ως κατόχου γης ή της οικίας, εις την οποίαν και ευρέθη το βότσαλον. Η τρίτη λέξις μάλλον δεν μπορεί ακόμη να ερμηνευθηί (a-so-na;;; ή a-so-di;;;). Ίσως να δηλώνεται η καταγωγή του. Η ύπαρξις δέ του διπλού πελέκεως εις την άλλην όψιν μπορεί να αναγάγηι το κύριον όνομα ως θεωνύμιον ή πάντως σε ιερατικόν. Αν είναι η πρώτη ερμηνεία, θυμίζει το φρυγικόν aisos = θεοί ή το ετρουσκικόν aisuna = θεικός. Μην ξεχνάμε ότι εις τον Αίαντα του Σοφοκλέους ο Τάνταλος είναι εκ Φρυγίας. Επ΄ίσης τόσο εις την Μυκηναικήν όσο και εις την Φρυγικήν έχομε wa-na-ka (Fάναξ) και βάνακται, ra-wa-ke-ta (λαFαγέτας) και λαγέτας αντιστοίχως.
Η δεύτερη όψις του βοτσάλου, ως είπομεν, έχει έναν διπλούν πέλεκυν, σύμβολον βεβαίως της μινωικής Κρήτης. Το προφανές εδώ είναι ότι η επιρροή που ήσκησεν ο μινωικός πολιτισμός εις τον Μυκηναικόν ή καλλίτερα εις τον Πρωτομυκηναικόν είναι προγενεστέρα απ' αυτό που εθεωρούσαμεν ώς τώρα. Δεν εγνώρισαν, δηλαδή, οι Μυκηναίοι ώς φαίνεται τον μινωικόν πολιτισμόν τον 15ον αι. π.Χ, αλλά τον εγνώρισαν τουλάχιστον τον 17ον αι. π.Χ. (terminus ante quem), κατά το τέλος της Μεσοελλαδικής Εποχής (ΜΕΙΙΙ). Επομένως, οι Μυκηναίοι ήσαν εις την Πελοπόννησον περισσότερον καιρόν απ' όσο επιστεύαμεν. Πιθανή προέλευσις των Μυκηναίων φαίνεται να είναι η Θεσσαλία. Πιθανόν οι πρόγονοι των Μυκηναίων, ας πούμε οι Πρωτομυκηναίοι, να απετέλεσαν κατά το μεγαλύτερον μέρος τους φορείς του μεσοελλαδικού πολιτισμού εις την Πελοπόννησον. Εις δέ την ακμήν των οι Μυκηναίοι έφθασαν κατά την έναρξιν περίπου της Υστεροελλαδικής Εποχής (περ. 16ος αι.π.Χ).
Οι επαφές με την Κρήτη δεν ήλθον αμέσως και ήσαν μάλλον μονομερείς, δηλαδή Μινωίτες εταξείδευσαν εις την Πελοπόννησον παρά Μυκηναίοι πρός την Κρήτην, καθώς σε τόσο πρώιμη εποχή δεν θα έπρεπε να είχον εγκαταλείψηι ακόμη τον ποιμενικόν - κυνηγετικόν τους βίον. Το ότι ήσαν τέτοιου είδους λαός φαίνεται αργότερα από το οδοντόφαρκτον κράνος και τις τοιχογραφίες εις τα ανάκτορα που μαρτυρούν αν μή τι άλλο τον πρότερον βίον τους.
Η δέ μαρτυρία της ΓΓΒ΄ περί τα μέσα του 17ου αι. π.Χ. δείχνει ότι η γραφή αυτή ήτο παράλληλη με την ΓΓΑ΄ - αν δεν ανήκει εις έναν ενδιάμεσον τύπον μεταξύ ΓΓΑ΄ και ΓΓΒ΄ γραφής - της Κρήτης και δεν εξηγεί απλώς όπως επιστεύαμεν ότι η ΓΓΒ΄ αντικατέστησε την ΓΓΑ΄. Εις τούτο πρώτος επεχειρηματολόγησεν ο ίδιος ο Έβανς εις τα Scripta Minoica (I,38). Προσέτι δέ η ΓΓΒ΄ δεν συνδέεται, αρχικώς τουλάχιστον, με μίαν ανακτορικήν - διοικητική γραφήν, αλλά αποτελεί επ' ίσης και ιδιωτική γραφή. Έτσι, δυνάμεθα να εικάσωμεν ότι με την κατάρρευσιν των ανακτόρων δεν είναι ανάγκη να έχηι συναπολεσθεί και η ΓΓΒ΄. Απλώς δεν έχει ευρεθεί κανένα βότσαλον μετά τον 12ον αι., ίνα επιβεβαιώσηι της υποθέσεως το αληθές.

ΥΓ.: Τί συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς από ένα βότσαλον!!!
ΕΛΛΗΝΩΝΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣΑΘΗΝΑΙΟΙΜΑΡΑΘΩΝΙ
ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝΜΗΔΩΝΕΣΤΟΡΕΣΑΝΔΥΝΑΜΙΝ


...ΓΙΑ ΤΑ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Απάντηση

Επιστροφή στο “Προϊστορία”