Η αναζήτηση βρήκε 1999 εγγραφές

από panta
Κυρ 16 Φεβ 2020, 23:10
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή IZ’ Λουκά (Ασώτου), Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιε’ 11 – 32 (16-02-2020) Πρωτότυπο Κείμενο Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας σ...
από panta
Κυρ 16 Φεβ 2020, 23:07
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Η ΠΕΙΝΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
https://elekklesia.blogspot.com/2020/02 ... st_68.html
από panta
Κυρ 09 Φεβ 2020, 23:33
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή ΙΣΤ’ Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου), Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη΄ 10-14 (09-02-2020) Telonou Kai Farisaiou Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου Πρωτότυπο Κείμενο Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς ...
από panta
Κυρ 09 Φεβ 2020, 23:32
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
https://elekklesia.blogspot.com/2020/02 ... st_13.html
από panta
Κυρ 26 Ιαν 2020, 21:25
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗΣ
https://elekklesia.blogspot.com/2020/01 ... st_84.html
από panta
Κυρ 26 Ιαν 2020, 21:24
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Του Ζακχαίου) Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιθ’ 1-10 (26-01-2020) Ξένιας Παντελή, θεολόγου Πρωτότυπο Κείμενο Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, κ...
από panta
Κυρ 19 Ιαν 2020, 21:45
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή ΙΒ’ Λουκά (10 Λεπρών), Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Λουκ. ιζ’ 12 – 19 (19-01-2020) Πρωτ. Τρύφωνα Παπαγιάννη Πρωτότυπο Κείμενο Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰ...
από panta
Κυρ 19 Ιαν 2020, 21:42
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
https://elekklesia.blogspot.com/2020/01 ... st_39.html
από panta
Κυρ 12 Ιαν 2020, 20:41
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή Μετά τα Φώτα, Ευαγγ. Ανάγνωσμα Ματθ. δ’ 12-17 (12-01-2020) Πρεσβ. Ανδρέα Παπαμιχαήλ Πρωτότυπο Κείμενο Τῷ καιρῷ εκείνω, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλ...
από panta
Κυρ 12 Ιαν 2020, 20:39
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
https://elekklesia.blogspot.com/2020/01 ... st_58.html
από panta
Δευ 30 Δεκ 2019, 01:56
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΔΙΩΚΤΗ
https://elekklesia.blogspot.com/2019/12 ... t_149.html
από panta
Δευ 30 Δεκ 2019, 01:54
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. β΄, 13-23 (29-12-2019) διακόνου Χαρίτων Θεοδώρου Πρωτότυπο Κείμενο Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων, ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν...
από panta
Δευ 23 Δεκ 2019, 00:21
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. α’ 1-25 (22-12-2019) Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά Πρωτότυπο Κείμενο Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐ...
από panta
Δευ 23 Δεκ 2019, 00:19
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ἀγγελλοι = αγγελιοφόροι: ως αγγελιοφόροι του Θεού-ή των θεών, ήταν οι φτερωτές οντότητες της περσικής θρησκείας και, επίσης, οι εβραίοι, από όπου το παρέλαβαν οι χριστιανοί. Εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις είχαν οι αρχαίοι Έλληνες σχετικά με τις φτερωτές θεότητες - ιδεώδη
από panta
Δευ 23 Δεκ 2019, 00:15
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΕΣ
https://elekklesia.blogspot.com/2019/12 ... st_45.html
από panta
Κυρ 15 Δεκ 2019, 23:39
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή ΙΑ’ Λουκά (Των Προπατόρων) Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Λουκ. ιδ’ 16 – 24 (15-12-2019) Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου Πρωτότυπο Κείμενο Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ...
από panta
Κυρ 15 Δεκ 2019, 23:37
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΤΟ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
https://elekklesia.blogspot.com/2019/12 ... st_31.html
από panta
Κυρ 08 Δεκ 2019, 21:57
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

από panta
Κυρ 08 Δεκ 2019, 21:56
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Απαντήσεις: 230
Προβολές: 16597

Re: Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ο Χριστός ήρθε για να καλέσει τους ανθρώπους στην Βασιλεία Του, στην σωτηρία. Επομένως ο χριστιανισμός είναι για όλους. Τώρα αν κάποιοι θέλουν να γίνουν μοναχοί, αυτό είναι δικό τους θέμα.
από panta
Κυρ 08 Δεκ 2019, 21:52
Δ. Συζήτηση: Χριστιανισμός
Θέμα: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα
Απαντήσεις: 254
Προβολές: 22644

Re: Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα

Κυριακή Ι’ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιγ΄ 10-17 (08-12-2019) Kyriaki I Louka Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου Πρωτότυπο Κείμενο Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ήν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦ...

Επιστροφή στην ειδική αναζήτηση